0%

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده آن، می توانند اقدام به واردات و صادرات در عرصه کالا نمایند. در ثبت سفارش و ترخیص محصولات تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادر کردن کالاهای مجاز، تنها برای بازرگانانی مجاز است که کارت بازرگانی داشته باشند. مرجع صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری می باشد.

انواع کارت بازرگانی :

– خدماتی

– تجاری

– موردی

– تولیدی / صنعتی

مزایای داشتن کارت بازرگانی:

– نظم دادن به فضای اقتصادی.

– طبقه بندی فعالان اقتصادی با توجه به نوع فعالیت اقتصادی.

– کارت بازرگانی موجب اعتبار بین المللی فعالان اقتصادی می شود و شناسنامه ای برای اعضای اتاق های بازرگانی برای معرفی خود به شرکای داخلی وخارجی است.

– تسهیل کسب و کار میان فعالان اقتصادی.

– بهره مندی از یارانه صادرات

– ایجاد ارتباطات سازنده میان فعالان اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی.

– کلید ورود به باشگاه جهانی بازرگانی است.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی عبارتند از :

– اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر ( با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره ) .

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.

– اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

– کد اقتصادی

– ارائه تصویر و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)

– ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)

– کپی و اصل اساسنامه ی شرکت

– کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.

– اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.

– اصل و فتوکپی کارت ملی

– شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

– اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی

– اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد رهگیری دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)

مدارک دیگر در حین انجام کار ، از موکل محترم اخذ می گردد .

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی :

– یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

– اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

– اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.

– اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

– سه قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

– ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.

– اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.

– متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

– متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

– متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

– داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

– اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.

– ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.

– ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف – اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار( آدرس اظهارنامه )

ب – اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار( آدرس اظهارنامه )

ج – اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دوشاهد ذیل آن

– ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست. (صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)

– ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

چند نکته:

* کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

* هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

* برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

* آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.

بسته VIP

– ثبت نام سايت

– اخذدفاتر پلمپ

– دفتر ثبت تجارتی

– وقت حضور در اتاق

– اخذ وقت شرکت در کلاس اتاق بازرگانی

– حضور وکیل در اتاق بازرگانی بجای موکل

30,000,000 ریالافزودن به سبد خرید

بسته الماس

– ثبت نام سايت

– اخذدفاتر پلمپ

– دفتر ثبت تجارتی

– وقت حضور در اتاق

25,000,000 ریالافزودن به سبد خرید

بسته طلایی

– ثبت نام سايت

– اخذدفاتر پلمپ

– دفتر ثبت تجارتی

23,000,000 ریالافزودن به سبد خرید

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست کارت بازرگانی