0%

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری در واقع مجوز و گواهی است که به شما اجازه بهره برداری از خط تولید کارخانه راه اندازی شده را می دهد. برگه گواهی پروانه بهره برداری توسط وزارت صنایع و معدن برای شخص متقاضی صادر می شود.

پیش نیاز اخذ پروانه بهره برداری اخذ جواز تاسیس می باشد. متقاضیان پس از اینکه در یکی از شهرک های صنعتی مجاز مراحل گرفتن جواز تاسیس را به پایان رساندند، بخشی از خط تولید خود را راه اندازی می کنند. پس از انجام شدن تولید آزمایشی محصولات خود، به سایت بهین یاب مراجعه کرده و برای پروانه بهره برداری درخواست ثبت می کنند. در نهایت بعد از بررسی خط تولید بوسیله کارشناسان صنایع و معادن پروانه صادر می شود.

تفاوت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری چیست ؟

جواز تاسیس در واقع مجوز تولید در شهرک های صنعتی است که پس از آن می توان یک کارخانه و یا واحد تولیدی احداث کرد و به همین منظور در واقع به نوعی جواز تولید و یا جواز احداث کارخانه محسوب می شود و این در واقع همان مجوزی است که سابقاً به آن موافقت اصولی گفته می شد.

غالباً دیده ام که مراجعین فرق جواز تاسیس و پروانه تولید را نمی دانند و آنها را به جای هم بکار می برند در واقع صدور پروانه تولید جهت واحد های صنعتی تنها پس از ساخت و تکمیل کارخانه و یا آن واحد صورت می گیرد و در واقع پروانه تولید جایگزین جواز تاسیس می شود.

به مجوزی که پیش از راه اندازی یک واحد صنعتی صادر می گردد و نشان دهنده ظرفیت و نوع تولید برای یک محصول می باشد مجوز تاسیس می گویند.به مجوزی که بعد از راه اندازی واحد صنعتی و پیش از اغاز تولید محصول صادر و نشانگر نوع و ظرفیت تولید ایجاد شده برای یک محصول است پروانه بهره برداری نام دارد.

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست پروانه بهره برداری