0%

رتبه بندی

رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه کاری و توان مالی) است که طبق ضوابط و آیین نامه­ هایی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد.بررسی مدارک و امتیازات مربوط به تعیین رتبه، مادام که ترتیب دیگری مقرر نشده است توسط کمیسیون­های استانی انجام و تعیین رتبه صورت خواهد گرفت.صلاحیت شرکت­هایی که تعیین رتبه می شوند با توجه به عملکرد آنان هر ۴ سال یکبار توسط کمیسیون استانی تعیین صلاحیت، مجدد مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تمدید یا لغو رتبه آنان طبق ضوابط اتخاذ تصمیم می شود.

تعیین رتبه صرفاً در موضوعات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت که مطابق با یک یا چند مورد از موارد مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل باشد صورت می گیرد. پس از تعیین رتبه شرکت بر اساس فعالیت اصلی شرکت نمی تواند تا یکسال از تاریخ صدور رتبه تقاضای تجدید نظر در فعالیت اصلی خود و تعیین رتبه از این بابت نماید.

رتبه شرکت برای مدت ۳ سال از تاریخ تعیین آن دارای اعتبار است مگر آنکه به دلیل تغییر عوامل بنا به درخواست شرکت و یا ارزشیابی سالانه عملکرد شرکت و سایر موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل مورد تجدید نظر قرار گیرد.

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها :

– شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. (جهت اخذ رتبه، نخستین قدم ثبت یک شرکت است).

– شرکت، واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر، طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.

– شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوءپیشینه حرفه ای).

– هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.

– سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آیین نامه ضروری می باشد.

– امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

رتبه بندی شرکت ها در بخش های زیر صورت می گیرد :

– رتبه بندی پیمانکاری

– رتبه بندی مشاوران

– رتبه بندی خدماتی

– رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

– رتبه بندی شرکت های EPC

– رتبه بندی انبوه سازان

رتبه بندی پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند که در واقع ۵ پایین ترین و ۱ بالاترین رتبه محسوب می شود. برای رتبه بندی شرکت­های پیمانکار، ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره یک شرکت است.

رشته های پیمانکاری شامل:

– ساختمان و ابنیه

– راه و ترابری

– صنعت و معدن

– تاسیسات و تجهیزات

– کشاورزی

– آب

– مرمت آثار باستانی

– کاوش های زمینی

– ارتباطات

– نفت و گاز

– نیرو

شرایط  لازم برای اخذ رتبه ۴ پیمانکاری :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اتکا به معیار و ملاک های تعریف شده اقدام به رتبه بندی شرکت های پیمانکار می کند. شرکت های پیمانکاری که رتبه پیمانکاری ۵ را دریافت می کنند می توانند با گسترش امکانات، تقویت نیروی فنی و عقد قراردادهای متعدد، شرایط لازم برای ارتقای رتبه پیمانکاری خود را فراهم کنند.

در واقع شرکت های پیمانکار پس از اخذ رتبه می بایست هر دو سال یک بار برای تمدید رتبه خود اقدام کنند؛ چنانچه شرایط شرکت نسبت به زمان اخذ رتبه تغییری نکرده باشد؛ رتبه شرکت تمدید می شود و اگر شرکت رشد منفی داشته است رتبه آن نزول پیدا می کند اما اگر شرکت پیشرفت داشته می تواند رتبه خود را ارتقا دهد.

بنابر آنچه گفته شد شرکت های پیمانکار با رتبه ۵ با فراهم کردن شرایط و مدارک لازم برای اخذ رتبه ۴ پیمانکاری می توانند؛ رتبه خود را از ۵ به ۴ ارتقا دهند.

مدارک لازم برای ارتقا رتبه از 5 به رتبه ۴ پیمانکاری :

– تصویر مدارک مرتبط با ثبت شرکت (مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص عبارتند از روزنامه رسمی، اساسنامه، اظهارنامه و تاسیس و تغییرات و مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از روزنامه رسمی، اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه و تاسیس و تغییرات)

– سربرگ شرکت (سه نسخه)

– تصویر صورتجلسه مربوط به تغییر سهام (کپی برابر با اصل)

– آخرین اظهارنامه مالیاتی

– تصویر تمام موافقت نامه های شرکت

– تصویر مدارک شناسایی سهامداران و اعضای هیئت مدیره

– تصویر مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت (کپی برابر با اصل)

– سوابق بیمه که باید حاوی تاریخ شروع و پایان دوران بیمه و نام بیمه کننده باشند.

– گواهی کار که باید با رشته درخواست شده مرتبط باشد و از طرف شرکت هایی صادر گردد که نام آنها در گواهی سابقه بیمه ذکر شده است.

– تاییدیه کارکرد که از طرف دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام صادر می شود یا مفاصا حساب بیمه که برای کارهای خاتمه یافته صادر می گردد.

شرایط لازم جهت اخذ رتبه ی ۵ پیمانکاری :

– مسلما ابتدا به ساکن باید شرکت ثبت شود تا مراحل بعدی را طی کنیم .

– حداقل ۲ یا ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی فنی داشته باشند .

– هیئت مدیره در مجموع باید یکی از این ویژگی ها را دارا باشد :

– گزینه اول : یکی از انها نیروی فنی مهندسی باشد که حداقل هفت سال سابقه ی کار (با مدرک و مستند) به بیمه داشته باشد. و یک نفر دیگر نیروی فنی مهندسی باشد، و در بدون سابقه بودن این یک نفر مشکلی بوجود نمی آید، میتواند کاملا بی سابقه باشد.

– گزینه دوم : حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره نیروی فنی مهندسی باشند با سابقه ی حداقل سه سال (مستند و با مدرک) به بیمه

در شرایط اول که یکی از اعضا هفت سال سابقه ی کار فنی مهندسی دارد تقاضای اخذ رتبه برای شرکت فقط در یک رشته میسر است. اما در گزینه ی دوم که دو نفر از نیروهای فنی مهندسی حداقل تجربه ی سه ساله دارند شرکت قادر است در دو زمینه ی متفاوت برای اخذ رتبه اقدام کند.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری :

– مدارک ثبت شرکت (سهامی خاص) که مشتمل بر گواهی هایی مانند اظهارنامه، اساس نامه شرکت، شرکت نامه، گواهی تاسیس و تغییرات

– اصل سند رسمی (مالکیت یا اجاره نامه) طبق روزنامه ی رسمی خود شرکت از دفتر مرکزی شرکت

– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت

– فتوکپی مدرک دانشگاهی آن اعضا از هیئت مدیره که برای شرکت امتیاز آورند

– تمام مهندسانی که میخواهند سوابق کاری خود را ارائه دهند و امتیازات شرکت را برای اخذ رتبه ی ۵ پیمانکاری تامین کنند باید مدارکی زیر را برای ارائه آماده نمایند:

– استعلام نامه سوابق بیمه با مشخص کردن زمان دقیق آغاز و پایان. و همچنین نام شرکت هایی که برای آنها هزینه ی بیمه پرداخت کرده اند .

– گواهی اشتغال به کاری که با رشته ی مورد درخواست مرتبط باشد به علاوه ی تضمین درخواست و ذکر دقیق تاریخ آغاز و پایان آن از طرف شرکت یا شرکتهایی که در گواهی بیمه استعلام شده اند.

– ارائه ی سربرگ اصلی و رسمی شرکت در سه نسخه .

– فتوکپی آخرین صورت جلسه ی متعلق به تغییر سهام شرکت .

رتبه بندی خدماتی

شرکت­ های مشمول رتبه خدماتی  اشخاص حقوقی می باشند که انجام یک یا چند فعالیت از فعالیتهای موضوع ماده ۴ این دستورالعمل در اساسنامه آنان پیش ­بینی و در مراجع ذیصلاح به ثبت رسیده باشند. منظور از رتبه، عددی است که توان اجرایی و مدیریتی شرکت را نشان می دهد کمترین عدد رتبه ۷ و بالاترین آن ۱ است که بر اساس عوامل مقرر به شرح این دستورالعمل تعیین می شود. در خصوص شرکت های لغو صلاحیت شده رتبه شرکت در صورت تأیید مجدد صلاحیت با نظر کمیسیون استانی مجدداً بررسی می شود. منظور از کد، نوع فعالیتی می باشد که در اساسنامه شرکت یک یا چند مورد از آن به صراحت پیش بینی شده باشد.

انواع فعالیت های خدماتی و پشتیبانی

– امور حمل و نقل: شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه .

– تعمیر و نگهداری شامل: تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه) خدمات فنی خودرو و موارد مشابه .

– امور آشپزخانه و رستوران: شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه .

– خدمات عمومی: شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه .

– نگهداری و خدمات فضای سبز شامل: خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه .

– امور چاپ و تکثیر شامل: صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه .

– امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها به موجب اساسنامه .

رتبه بندی مشاوران

اخذ گرید مشاوران یا رتبه مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود. شرکت­ های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه اخذ می کنند که ۳ پایین ترین و ۱ بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های مشاور، علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت­ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رشته های مشاوران شامل :

– گروه شهرسازی و معماری

– گروه راه و ترابری

– گروه مهندسی آب

– گروه مطالعات کشاورزان

– گروه انرژی

– گروه پست و مخابرات

– گروه صنعت

– گروه معدن

– گروه نفت و گاز

– گروه تخصص های مشترک

سازمان، گرید مشاوران را، در پایه های “سه “، “دو” و “یک ” در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت می­ ­نماید. هر مشاور می­تواند با معرفی افراد واجد شرایط براساس ضوابط در تمامی تخصص­ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه سه به شرح زیر می باشد :

– نیروی انسانی متخصص طبق آیین نامه مشاوران (هر تخصص ۳ نفر کارشناس با سابقه واجد شرایط)

– ساختار مدیریتی

– امکانات پشتیبانی

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو به شرح زیر می باشد :

– نیروی انسانی متخصص ( طبق آیین نامه مشاوران )

– کارهای انجام شده ( تجربه کاری شرکت )

– ساختار مدیریتی

– امکانات پشتیبانی

شرکتهای متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاری مورد نیاز، حداقل یک پروژه شاخص در زمینه طراحی پایه و یا تفصیلی داشته باشند . درصورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاک عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرحها خواهد بود.

رتبه بندی پیمانکاری ( رتبه ۵ )

– ثبت نام در سایت اداره مربوطه

– اخذ تاييديه كارشناسي

– تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

– صدور رتبه

44,500,000 ریالافزودن به سبد خرید

رتبه بندی انفورماتیک

– ثبت نام در سایت اداره مربوطه

– اخذ تاييديه كارشناسي

– تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

– صدور رتبه

24,500,000 ریالافزودن به سبد خرید

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست رتبه