0%

موسسه غیر تجاری

 با استناد به آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷، در تعریف موسسه غیر تجاری باید گفت: موسسه غیر تجاری تشکیلاتی است که هدف از بوجود آمدن آن مقاصد تجاری نبوده بلکه برای امور غیر تجاری همانند امور هنری، ادبی، خدماتی، خیریه، علمی و نظایر آن تشکیل می شود و تفاوتی ندارد که هدف موسسین یا تشکیل دهندگان موسسه کسب سود و منفعت باشد یا نباشد.

انواع موسسات غیر تجاری

1 – موسسه ای که هدف از تشکیل آن کسب سود و منافع و تقسیم آن بین اعضاء موسسه نباشد .

2 – موسسه ای که هدف از تشکیل آن ممکن است کسب سود و منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا موسسه یا غیر باشد. همانند تشکیلات و موسسات هنری ، حقوقی ، فنی و غیره .

در صورتی که هدف از تشکیل موسسه کسب سود و منافع نباشد یعنی موسسه غیر انتفاعی باشد ، جهت ثبت آن اجازه نامه نیروی انتظامی محل ضروری است و در صورتی که هدف از تشکیل موسسه کسب سود و منافع مادی باشد یعنی موسسه انتفاعی باشد، موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین مطابقت داده می شود و بعد از آن اجازه و دستور ثبت صادر می گردد.

ثبت موسسه غیر تجاری چگونه است ؟

جهت ثبت موسسه غیر تجاری می بایست حداقل ۲ نفر عضو هیات مدیره موسسه باشند که لزوماً می بایست هر ۲ نفر اعم از آنکه زن باشند یا مرد دارای سن قانونی (حداقل ۱۸ سال تمام هجری شمسی) باشند ولی نیازی به ارائه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای اعضاء هیات مدیره وجود ندارد.

موسسه غیر تجاری به لحاظ ساختاری شباهت بسیار زیادی به شرکت با مسئولیت محدود دارد و همانند شرکت با مسئولیت محدود الزامی به حضور بازرس وجود ندارد اما اعضاء در صورت نیاز یا تمایل می توانند اقدام به انتخاب بازرس یا بازرسین نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری

  • دو سری از اساسنامه موسسه (تکمیل و امضاء شده)
  • دو سری از تقاضانامه موسسه (تکمیل و امضاء شده)
  • دو سری از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسه (تکمیل و امضاء شده)
  • ارائه مجوز یا مجوزهای اخذ شده از سازمان یا نهاد ذیربط (چنانچه موضوع موسسه مجوزی باشد)

به عنوان مثال ، در صورتی که قصد موسسه حقوقی را دارید ، می بایست تاییدیه کانون وکلا را داشته باشید و به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهید .

نکته: طبق آخرین رویه و دستور العمل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سراسر کشور، برای ثبت شخصیت حقوقی (اعم از شرکت و موسسه)  الزامی به ارائه تصاویر مدارک هویتی اعم از شناسنامه و کارت ملی شرکاء و سهامداران وجود ندارد.

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست ثبت موسسه غیر تجاری

  • نام و نام خانوادگیشماره شناسنامهشماره ملیکد پستیتلفن ثابتتلفن همراهسمتمیزان سهاممدت تصدیحق امضا 
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.