0%

تغییرات شرکت

هنگامی که یک شرکت ثبت می شود، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد تا یک سری تغییرات در شرکت ایجاد شود. در واقع، شرکت یک بار ثبت می شود، اما ده ها و صدها بار تغییرات داوطلبانه و اجباری برای آن ایجاد می شود. تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره قابل انجام می باشد.

در صورتی که هریک از تغییرات اشاره شده در لیست زیر در شرکت شما رخ دهند، باید صورتجلسه مربوط به آن تنظیم و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد ( در بعضی تغییرات امضاء و تایید بازرسین شرکت ها در صورت وجود الزامی می باشد ) .

انواع تغییرات شرکت

بطور کلی این تغییرات را می توان به سه حالت تنظیم نمود که این سه حالت عبارتند از:
– هیئت مدیره
– مجمع عمومی عادی
– مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره

با توجه به قانون ، کسانی که سهام برای شرکت ارائه می دهند را هیئت مدیره گویند . رئیس هیئت مدیره از طریق سهامداران با تصمیم و رضایت خودشان حداقل به مدت دوسال انتخاب می شود و بعد از سررسید باید تمدید گردد . هیئت مدیره وظیفه دارد که یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب کند.

وظایف هیات مدیره چیست؟

وظایف هیات مدیره را به طور کلی می توان به وظایف نظارتی و وظایف عملکردی، تقسیم کرد.

وظایف نظارتی هیات مدیره از طریق پایش (کنترل) جریان امور در شرکت و وظایف عملکردی هیات مدیره از طریق مشارکت در هدایت و رهبری شرکت، محقق می شود.

اهم وظایف نظارتی هیات مدیره

–         عزل مدیرعامل.

–         ارزیابی عملکرد مدیرعامل.

–         ارزیابی بودجه پیشنهادی مدیرعامل و اعمال اصلاحات مورد نظر برای ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام.

–         رسیدگی به گزارش های دریافتی از بازرس قانونی شرکت و حسابرسان.

–         رسیدگی به شکایت ها و گزارش های دریافتی از سهامداران و شرکا و ذینفعان شرکت.

–         رسیدگی به میزان و انواع تعارضات و دعاوی مطروحه له و علیه شرکت در جهت پایش محیط قانونی و کاری شرکت و میزان هوشمندی تیم مدیریت و مدیرعامل در قبال آنها.

–         تعیین حسابرس و انجام انواع حسابرسی های دوره ای یا موردی.

–         پایش مستمر (پایدار) جایگاه شرکت در بازار و نسبت به رقبا.

–         پاسداری از اساسنامه شرکت و پایش رعایت آن.

اهم وظایف عملکردی هیات مدیره

  • انتخاب مدیرعامل.
  • مشارکت در تهیه چشم انداز و برنامه راهبردی شرکت.
  •  مشارکت در انتخاب مدیران ارشد و میانی شرکت.
  • مشارکت در تدوین و پیاده سازی یک نظام کارآمد جانشین پروری.
  • مشارکت در تدوین و پیاده سازی یک سامانه موثر تعاملات و ارتباطات درون سازمانی برای جذب، حفظ و تعالی منابع انسانی.
  •  تدوین نهایی صورت های مالی و ترازنامه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام یا شرکای شرکت.
  •  مشارکت در مدیریت بحران ها و عبور از گردنه های دشوار مدیریتی، مالی و …
  • دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام و شرکلای شرکت و اداره آنها.
  •  شناسایی خلاء ها و نقاط ضعف اساسنامه و مقررات داخلی شرکت و تلاش برای اصلاح آنها در حدود صلاحیت هیات مدیره یا از طریق مجمع عمومی صاحبان سهام یا شرکای شرکت.

 مجمع عمومی عادی

از لحاظ کاربرد مجمع عمومی عادی در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است که این مجمع عمومی طبق اساسنامه سالیانه یکبار تشکیل می شود و زمان برگزاری آن حتما باید در اساسنامه به دلیل حضور یافتن سهامداران قید شود. در واقع منظور از مجمع عمومی عادی شرکت این می باشد که تصمیمات کلی که توسط مدیران گرفته می شود و روش انجام امور به اطلاع و تصویب شرکا رسد باید مجمع عمومی عادی تشکیل شود در این مجمع سهامداران فرصت این را به دست می آورند تا نظرات خود را اعلام کنند.

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

– انتخاب هیئت مدیره یکی از وظایف مهم مجمع عمومی عادی می باشد
– با توجه به اساسنامه به همان تعداد باید از طرف مجمع عمومی بازرس انتخاب شود که وظیفه ی این بازرسان نظارت به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله ای برای انتقال اطلاعات به صاحبان سهام خواهد بود.
– هر شرکتی موظف است که بداند سالیانه میزان سود و زیان آن چقدر است بنابراین بطور دقیق این اطلاعات را هیئت مدیره ارائه می دهد که تصویب ترازنامه بر عهده مجمع عمومی خواهد بود.
– تقسیم منافع بطور مساوی بر عهده مجمع عمومی می باشد.
– قبول و یا رد پیشنهادهایی که توسط هیئت مدیره، بازرسان و یا یکی از سهامداران ارائه می شود.
– تعیین کردن روزنامه کثیرالانتشار که کلیه ی اطلاعیه شرکت ها و آگهی ها تا سال آتی که مجمع عمومی تشکیل می شود.

مجمع عمومی فوق العاده

هنگام تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رای می باشند در جلسه حاضر شوند و بیشتر در این جلسه به موضوعاتی همچون کاهش و افزایش سرمایه شرکت، تغییرات در اساسنامه و انحلال شرکت می پردازند زمانی با این تغییرات موافقت خواهد شد که اکثریت دو سوم آراء نظری یکسان داشته باشند.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

– تنظیم اساسنامه و تغییر در مفاد اساسنامه مانند تغییر در نام شرکت، موضوع شرکت و غیره.
– انحلال شرکت
– افزایش و کاهش سرمایه شرکت
– تعیین بازرسان و تغییر در تعداد مدیران و میزان خدمت آن ها
– ایجاد سهام ممتازه
– موافقت با صدور اوراق قرضه