0%

خدمات اقامت

تمرکز کشورهای پیشرفته و صنعتی در اروپا باعث شده است که افراد زیادی به دنبال اخذ اقامت در اروپا باشند. از این رو شرایط اقامت اروپا، شرایط مهاجرت به کشورهای اروپایی و قوانین اخذ اقامت اروپا از روش های مختلف در این مقاله مورد تحلیل قرار می گیرد. برای اخذ اقامت اروپا افراد با سوالات زیادی مواجه می شوند از جمله اینکه راه های اخذ اقامت اروپا کدام است؟ قوانین و شرایط اخذ اقامت اروپا چگونه است؟ اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری مناسب است؟ ما در ادامه به بررسی اقامت در برخی کشورها می پردازیم و بررسی تخصصی و مشاوره در خصوص مهاجرت و راههای حصول نتیجه مطلوب ، از طریق مراجعه حضوری به موسسه حقوقی آریا گیو ایرانیان میسر می گردد .

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم ثبت نام آنلاین