0%

ثبت نشان جغرافیایی

   نشان جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی مشخص میشود درج می گردد ، بکار می رود. بطور عام ، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست. از جمله کالاهایی که در قالب نشان جغرافیایی می توانند به ثبت برسند ، محصولات کشاورزی نظیر ( چای ، برنج ، حبوبات و …. ) می باشد و به جهت این که هر کدام از این ها می تواند محصول محل جغرافیایی خاصی باشد که این محل جغرافیایی خاص ، عامل تمایز آن محصول با محصولات دیگر می باشد .

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم ثبت نام آنلاین