0%

ثبت علائم تجاری

در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است :

الف ) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب ) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج ) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
همچنین، ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : ” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.
ایجاد یک نام تجاری، نشان دهنده یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد. امروزه با توجه به حجم انبوه تولیدات و رقابت تولید کنندگان در محصولات مشترک، علامت گذاری به مسئله ای اساسی در خط مشی کالاها تبدیل شده است. علامت تجاری یکی از مصادیق مهم مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری اهمیت آن مورد توجه بوده بطوری که اشخاص از آن برای معرفی کالاها و خدمات استفاده می کردند.

طبق قوانین وضع شده در کنوانسیون پاریس کشور های عضو این اتحادیه متعهد می شوند که خواه راساً اگر قانون داخلی کشورها اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا تجاری که تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای که موثر در ایجاد اشتباه نسبت به علامتی دیگر است که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده، متعقد باشدکه آن علامت از علائم مشهوره است وآن علامت مشهوره متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر ا ستفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالای مشابه به کار ببرد، را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن علامت را ممنوع کنند. با علامتی که قسمت اصلی آن شامل نقل علامت مشهور یا تقلید از آن می باشد به طوری که موثر در ایجاد اشتباه با آن گردد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.

در حقوق داخلی ایران، با توجه به ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف کنندگاه عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارندبه اشتباه بیاندازد، اداره مالکیت صنعتی آن را رد می نماید .

بر اساس قوانین وضع شده هر علامتی که مشابه علامت مشهوری چه از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا نگارش یا به هر کیفیت دیگری که باشد و باعث شود  مصرف کنندگان عادی رابه اشتباه بیفتند بر اساس این قانون رد می شود.

مدت اعتبار علامت تجاری، ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود که پس از انقضاء هر دوره ده ساله، برای پرداخت هزینه تمدید، شش ماه فرصت دارد که برای این مدت، جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

مدارک ثبت برند شخص حقیقی:

1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

مدارک ثبت برند شخص حقوقی:

1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

نکته: در صورتی که در تصویر برند یا نام مورد نظر شما جهت ثبت، کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست ثبت علائم تجاری