0%

ثبت طرح صنعتی

طرحهای صنعتی شامل ظاهر، رنگ و شکل یک کالا می باشد؛ اما به طور دقیق تر، طرح صنعتی به معنای ویژگی های شکل و ارگونومیک به صورت سه بعدی در یک کالا، نقش، تزئینات، خطوط و رنگ های مورد استفاده به صورت دو بعدی در کالا و یا ترکیبی از این ویژگی ها است. به عبارت دیگر طرح صنعتی صرفا جنبه تزئینی یا زیبایی شناختی و به عبارتی شکل ظاهری یک کالا را نشان می دهد.

ویژگی های طرح صنعتی قابل ثبت

  • جدید بودن طرح
  • طرح صنعتی هنگامی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا  برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهار نامه برای ثبت در هیچ منطقه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
  • اصیل بودن طرح بدین معنی است که آن طرح، توسط خود فرد طراحی شود و تقلید یا رونوشتی از یک طرح دیگر یا طرح های موجود نباشد.
  • داشتن شخصیت فردی تاثیری که یک طرح در ذهن عموم دارد باید با تاثیری طرح های پیشین دارند متفاوت باشد و به مصرف کننده حس متفاوت تری را القا نماید.
  • عدم استفاده از نماد یا نشان های رسمی در طرح عموم اشخاص در انتخاب یک طرح نباید تحت تاثیر نمادهای رسمی قرار بگیرند.
  • طرح نباید در تضاد با اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد.

چرا طرح را باید ثبت کرد ؟

با  ثبت طرح، مرکز مالکیت معنوی، به شما حق استفاده از طرح خود را به صورت انحصاری می دهد که این امر در جهت جلوگیری از سوء استفاده و یا استفاده بدون اجازه از طرح خود در برابر دیگران است. همچنین در مواردی که محصولات وارداتی مشابه طرح صنعتی شماست و به خاطر این شباهت ممکن است به بازار شما لطمه بخورد، می تواند با ادعای شما، واردات محصول مشابه را ممنوع کند.

به عبارت دیگر هرگاه یک طرح قانونا” به ثبت برسد طراح و یا مالک آن از حقوق انحصاری ممانعت از کپی برداری غیرمجاز یا تقلید توسط رقبا و اشخاص ثالث برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا مشابه طرح ثبت شده است  منع گردند. این امر از نظر تجاری، کاری مهم است؛ چون توانائی رقابت کسب و کار را بهبود می بخشد و اغلب با خلق یک یا چند طرح جدید باعث افزایش درآمد  می گردد .

طرح صنعتی به دلیل ارزش ها و زیبایی هایی که به محصول می دهد باعث بالا رفتن ارزش محصولات می شود و مشتریان زیادی را به سمت کالا و محصولات با طرح های جدید سوق می دهد. طرح صنعتی باعث می شود یک محصول برای مشتریان جذاب باشد و ممکن است حتی علت منحصر به فرد فروش محصولات گردد .

مدت اعتبار طرح صنعتی چقدر است ؟

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود که پس از انقضاء هر دوره پنج ساله، برای پرداخت هزینه تمدید، شش ماه فرصت دارد که برای این مدت، جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

اجازه بهره برداری از طرح صنعتی

قرارداد اجازه بهره برداری از طرح صنعتی یکی از قالب های قانونی است که در تحت لوای آن صاحب طرح صنعتی اجازه بهره برداری از طرح صنعتی خود را به دیگری اعطاء می کند. بدین توضیح که طراح ضمن حفظ مالکیت خود بر طرح صنعتی، اجازه بهره برداری از آن را به شخص ثالث اعطاء می کند.

این قرارداد باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و در صورتیکه قرارداد اجازه بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، فقط با طرفین قرارداد موثر است و هرگونه اثر آن نسبت به اشخاص ثالث منوط به ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است.

علاوه بر ضرورت ثبت قرارداد اجازه بهره برداری طرح صنعتی در اداره مربوط ، در قوانین ملی کشورها تاکید شده است که قرارداد یاد شده به صورت کتبی باشد که یکی از مزایای این امر می تواند سهولت اثبات قرارداد در صورت انکار آن باشد.

نکته دیگری که در قرارداد های اجازه بهره برداری از اهمیت زیاد برخوردار است در رابطه با شرط یا شروطی است که مجوز دهنده می تواند در قرارداد بگنجاند.

اگر اعطای مجوز به صورت انحصاری باشد در این صورت مجوز دهنده اختیار اعطای مجوز به شخص ثالث را ندارد و خود نیز نمی تواند از طرح صنعتی موضوع قرارداد بهره برداری کند، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد. البته ممکن است که قرارداد اجازه بهره برداری صرفاَ برای مدت معین یا برای کالاهای معین و یا حوزه جغرافیایی مشخص باشد که در این صورت فقط در حوزه های یاد شده دارای محدودیت است و در خارج از آن ها انحصاری تلقی نخواهد شد.

انتقال گیرنده هم در قراردادهای اجازه بهره برداری دارای حقوقی می باشد که از جمله این حقوق را می تواند انجام کلیه اقداماتی دانست که در چارچوب حقوق انحصاری اجازه دهنده است مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد، مثل اینکه شرط شود که اجازه گیرنده صرفاَ می تواند در حوزه جغرافیایی خاصی فعالیت کند یا از بین مصادیق حقوق انحصاری به عنوان مثال فقط حق تولید محصول را دارا باشد. همچنین او می تواند نسبت به تمدید طرح صنعتی تحت شرایطی اقدام کند. مجوز گیرنده نمی تواند مبادرت به اعطای اجازه بهره برداری به دیگری نماید مگر اینکه در قراردا از چنین اجازه ای برخوردار باشد.

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم ثبت طرح صنعتی