0%

اجازه بهره برداری از علامت تجاری               

صاحب علامت تجاری می تواند اجازه استفاده از علامت خود را به دیگری بدهد . در این صورت ، مالک علامت تجاری کماکان مالک آن باقی می ماند و فقط موافقت خود را درباره استفاده از علامت تجاری توسط یک یا چند شرکت ثالث اعلام می کند. این کار معمولاَ در مقابل پرداخت حق الامتیاز انجام می شود و شامل رضایت مالک علامت تجاری است که در موافقتنامه اجازه بهره برداری قید می شود.

کته مهم در هنگام اجازه بهره برداری‌ علامت:

در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می‌شود یا خیر؟ و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجاره‌های بعدی را دارد یا خیر.

اگر انحصاری یا غیر‌انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می‌رسد، غیر‌انحصاری تلقی می‌گردد.

قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد.

در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور موثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود. ( ماده 44 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری  )

در بحث اخذ اجازه بهره برداری علامت بایدتوجه داشت که ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد. ( ماده 45 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری )

پس از آن که درخواست اجازه بهره برداری توسط متقاضی حقیقی و یا حقوقی انجام گرفت و مورد تایید مرکز مالکیت معنوی قرار گرفت ، مدت و کالاها و خدماتی که اجازه بهره برداری آن به شخص دیگری واگذار شده ، در روزنامه رسمی به چاپ می رسد و در نهایت ظهر گواهی اصلی می گردد .

مشاوره آنلاین

اطلاعات بیشتر

مدارک موردنیاز

اطلاعات بیشتر

آپلود مدارک

اطلاعات بیشتر

تمـاس با مـا

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست اجازه بهره برداری از علامت تجاری